Skip to main content

Wij helpen je en maken het zo aangenaam mogelijk voor je

We beantwoorden graag uw vragen!

Op deze pagina beantwoorden wij veel gestelde vragen. Mocht het antwoord dat u zoekt hier niet bij staan neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Meest gestelde vragen

Hoe werkt een lucht/lucht-warmtepomp?

In de natuur koelt een voorwerp af dat warmer is dan de omgeving. Anders gesteld: het geeft zijn warmte af aan de omgeving. Zo ook in een koelkast. Het relatief warme eten geeft warmte af aan de koude koelkastelementen. Die warmte wordt afgevoerd naar de achterzijde. Een warmtepomp werkt zoals een koelkast, maar dan precies andersom. Een koelkast en een AircoHeater zijn dus beide lucht/lucht-warmtepompen. Bij een warmtepomp is het de buitenlucht die warmte afstaat aan het koelelement.
Die warmte geeft de warmtepomp binnen af. De warmtepomp pompt dus warmte van een laag naar een hoog temperatuurniveau. Het grote voordeel hierbij is dat een warmtepomp warmte opwekt door verplaatsing en niet door verbranding. Het warmtetransport gebeurt via een vloeistof. Dankzij een ingenieus omkeerventiel kan een warmtepomp ook warmte afvoeren en dus een ruimte koelen.

Is een AircoHeater een elektrische verwarming?

Neen, net zo min als uw koelkast een elektrische verwarming is. Een elektrische verwarming verpompt niets. Daardoor levert ze enkel warmte gelijk aan de elektriciteit die ze verbruikt. Een AircoHeater is een warmtepomp. Elektriciteit drijft de compressor en ventilatoren aan om warmte te verpompen van buiten naar binnen. De compressor gebruikt hiervoor weinig elektrische energie,
slechts een kwart van de warmte die hij in de woning of het gebouw brengt. Deze winstfactor wordt uitgedrukt als COP (Coefficient Of Performance). Een voorbeeld:

 • Een AircoHeater heeft een minimale COP van 3,61 (A-label).
 • Dit betekent dat een AircoHeater voor 1kW elektriciteitsverbruik u minimum 3,61kW warmte levert.
 • Een elektrische verwarming levert u in dat geval maar 1kW warmte.
 • Een AircoHeater verbruikt dus 72% minder voor hetzelfde warmtecomfort!

Werkt een AircoHeater als het buiten vriest?

De AircoHeater is een lucht/lucht-warmtepomp met A-label. Dit betekent dat hij zijn bronwarmte onttrekt aan de buitenlucht. Bij lagere buitentemperaturen lijkt het of er geen warmte meer in de buitenlucht aanwezig is. Toch is dit niet zo. Tot liefst -273,15°C (het absolute nulpunt) zit er nog warmte in de lucht. Naarmate het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur groter wordt, kost het meer energie om deze warmte te winnen.

De perfecte werking van een AircoHeater wordt door FUJITSU gegarandeerd tot -15°C buitentemperatuur. Maar ook beneden deze koudegrens functioneert de AircoHeater feilloos. Testen in Noord-Europa (Zweden, Noorwegen en Denemarken) bewijzen dit. Zelfs tot -37°C! Zelf deden we een test met een FUJITSU warmtepomp buitenunit in een ruimte waar we de temperatuur tot -21°C afkoelden. Zelfs bij deze zeer extreme vriestemperatuur, leverde de AircoHeater nog steeds zijn nominale verwarmingscapaciteit, uiteraard voor een lager rendement.

Waarom AircoHeaters voor een optimaal binnenklimaat zorgen?

AircoHeaters verwarmen op een heel andere manier dan de stralingswarmte die een kachel of, in mindere mate, een radiator afgeeft. Met een AircoHeater kunt u namelijk een vertrek, kantoor of woning snel en gelijkmatig opwarmen. Geen vervelende hitte aan de bron en koude plekken achteraan in de ruimte meer. Ook met tocht in huis rekenen AircoHeaters resoluut af. De deskundige FUJITSU-installateur weet precies op welke plaats de AircoHeater gemonteerd moet worden voor een optimaal comfort. Eens geïnstalleerd, zult u snel de vele voordelen van de AircoHeater letterlijk aan den lijve ondervinden: koeling en verwarming in één systeem, afstandsbediening voor extra comfort én een tochtvrij binnenklimaat.

Waarom vergen AircoHeaters weinig kap- en breekwerk?

De installatie vereist doorgaans weinig kap- en breekwerk. Daardoor kunnen hinder en kosten worden beperkt. Ideaal dus voor verbouwingen en renovaties. De leidingen tussen het binnen- en het buitendeel zijn zeer dun en uiterst wendbaar. Bovendien hebben AircoHeaters geen aparte stookruimte of schoorsteen nodig. Een FUJITSU buitenunit is steeds compact en kan discreet op de grond, op het dak of aan de gevel worden gemonteerd, op ruime afstand van de binnenunits. Uw FUJITSU-installateur staat garant voor een goede en complete service.

Hoe komt het dat AircoHeaters minimaal 30% minder primaire energie verbruiken?

Elke vorm van energie die we verbruiken voor ons comfort heeft een bron. De zon is bron van alle duurzame energie. Ze biedt ons een breed spectrum van energievormen, van waterkracht tot nucleair. Vandaag wordt het overgrote deel van onze energiebehoeften nog steeds beantwoord met fossiele brandstoffen, de slinkende aardgas- en olievoorraden die in de aarde zijn opgeslagen.

Een FUJITSU AircoHeater biedt een hogere energiewinst dan een verwarmingsysteem op aardgas. Als wij verwijzen naar primaire energie houden wij steeds rekening met de volledige ketting, vanaf de bron dus.

In de illustratie ziet u de invloed van het rendement van de elektriciteitscentrale, uitgaande van dezelfde fossiele bron aardgas. Dankzij de hoge winstfactor (COP) van de warmtepomp worden de lage rendementen van de elektriciteitscentrale gecompenseerd, dit in tegenstelling tot de best presterende traditionele verwarmingssystemen.
De rendementen van elektriciteitcentrales lopen sterk uiteen: de oudste centrales halen met moeite een rendement van 36% terwijl de meest recente STEG-centrales op aardgas 55% halen. In onze simulatie hebben we de Europese richtwaarde van 42% gehanteerd.

De berekening toont aan dat een AircoHeater een COP (Coëfficient of Performance) heeft van minimaal 3.61, wat een jaarrendement (SPF) van 3.20 betekent. Een AircoHeater verbruikt dus 30,2% minder primaire energie voor dezelfde warmteopbrengst dan een gemiddelde gasketel met een rendement van 97%. In werkelijkheid is de evaluatie nog gunstiger voor de warmtepomp omdat een gasketel een maximum rendement van 97% haalt. In de praktijk zal het rendement van een condenserende verwarmingsketel met lage-temperatuurradiatoren gedurende het stookseizoen schommelen tussen 86% en 97% ten opzichte van hoge temperatuur systemen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

  Meer informatie VRF 1-weg cassette

  Nieuwsgierig naar alle productspecificaties? Vul onderstaand formulier in en we sturen alle documentatie toe zodra deze beschikbaar is.  Fout: Contact formulier niet gevonden.

  Fout: Contact formulier niet gevonden.

   Aanvraag 100,- euro kennismakingskorting